S T A V E B  N Í   F I R M A    MAREK  D.M.  DĚČÍN

Domů

Rodinné domy

Stavebnice

Stavební systém

Nabídky a realizace

Foto galerie

Ceník

 

Nacházíte se :         Domů / Nabídky a realizace

Domů
Rodinné domy
Stavebnice
Stavební systém
Nabídky a realizace
Foto galerie
Ceník

 

Dřevostavby
Projekční činnost
Firma
Stavební výstavy
Pracovní místa

 

NABÍDKY A REALIZACE

   
 

»   Stavebnice

 

»   Nabídka dílčích celků a hrubá stavba

 

»   Kompletní stavba a realizace

 

»   Projekce, dokumentace RD, katalog RD

 

»   Platební podmínky výstavby

 

»   Případné navýšení cen a více práce

     

   
 

Stavebnice

 
 

Nabízíme samostatnou dodávku stavebnice hrubé stavby rodinného domku pro svépomocnou výstavbu. Stavebnice obsahuje kompletní dodávku nosných  prvků zdiva,stropů a krovu. Je možné přiobjednat i jiné díly jako například schodiště apod.. V ceně dodávky je kompletní montážní dokumentace a základní montáž pro stavbu nosných zdí a krovu. Nejnižší cena stavebnice začíná od nejmenším typu M7 za kompletní dodávku stavebnice. V ceně není zahrnuta doprava dílů ke stavebníkovi.Dodávka montážní dokumentace do 14 dní a kompletní dodávka pak cca do 30 dní po složení zálohy.

 

Podrobnosti na stránce - Stavebnice

» nahoru

 
 

Nabídka dílčích celků a hrubá stavba

 
 

V nabídce máme dodávky a montáže i samostatných prvků konstrukce a to jak pro zdivo,stropy a krovy, tak i případně další prvky stavby.

 
 

Objednat  můžete také realizaci hrubé stavby z technologie suchého zdění pro každý náš typ rodinného domu nebo jeho upravených variant. Stavbu je možné i posléze dokončit do jakékoliv fáze rozestavěnosti a to dle dohody se zákazníkem, případně až po kompletní stavbu na klíč.

 
 

Jednotlivé ceny variant hrubé stavby domu jsou uvedeny v ceníku. → Ceník

 
 

 

Hrubá stavba obsahuje :    
 

 

     Základy a základová deska z betonu s izolací varnou lepenkou pod zdivem    
         Zdivo nosné - technologií TSZ  (technologie suchého zdění)    
         Stropy fošnové s dřevěným záklopem      
      •   Krov klasický dřevěný trámový    
   

                             

 

» nahoru

 
 

Kompletní stavba a realizace

 
 

Dále provádíme kompletní stavbu rodinného domku od různé rozestavěnosti až po stavbu na klíč a to včetně zemních prací a základů po dohodě se stavebníkem.Rodinné domy varianty M jsou navrženy jako  klasicky  prováděné  stavby s možností jednoduché  montáže s použitím   technologie suchého zdění   a konstrukčních montovaných řešení, čímž se dociluje krátké doby výstavby. Domky  jsou realizovány  od předání  staveniště v průběhu 6 až 12 měsíců,  podle druhu domku a  realizace  stavby.   Při podsklepení se doba výstavby prodlužuje podle rozsahu v rozmezí 1 až 2 měsíců, rovněž tak při stavbě vedlejších objektů jako garáží apod. Variabilita   jednotlivých    provedení   je  jak  v  uspořádání  domku,  tak i v možnosti  použití různých   materiálů  a konstrukčních řešení v provedení stavby.  Vše  musí  být  dohodnuto  před  podpisem  smlouvy  o  provedení   stavby. Pouze hrubá stavba je výhradně řešena technologií TSZ – technologie suchého zdění.

 

Podrobnosti o nabídce rodinných domů na stránce - Rodinné domy

» nahoru

 
 

Projekce, dokumentace RD, katalog RD

 
 

Zajišťujeme kompletní prováděcí dokumentace rodinných domků a vedlejších staveb a i samostatnou dodávku již hotových projektů RD námi navržených v cenách již od 8.000,- Kč za PD ( 5 paré prováděcí dokumentace). Je možné projekt upravit dle přání zákazníka. Pokud si vyberete z naší nabídky projektů, tak můžete mít hotové projekty  do týdne a projekty upravované, maximálně do jednoho měsíce.

 

 

Při výstavbě jsou rodinné domy již zpracovány dle projektu s malými provozními náklady. Nejjednodušší domy mají přímé roční náklady na den již od 47,9 Kč/den. V průměrných domcích se denní náklady pohybují v rozmezí 80 až 120  Kč/den.

 
 

Dále je možné samostatně objednat velký černobílý katalog RD s přílohou hotových projektů rodinných domů a to na dobírku za 290,-Kč.

 

» nahoru

 
 

Platební podmínky výstavby

 
 

Fakturace je prováděna vždy ve splátkových fakturách ,v první fázi zálohovými splátkami a dále pak fakturami za provedené práce a to zhruba po dekádách. Poslední splátka je provedena v konečné faktuře po předání stavby.

 
 

Veškeré požadavky zákazníka jsou řešeny na základě uzavřené dohody o provedení stavby a to v pevně stanovených termínech a cenách.

 

» nahoru

 
 

Případné navýšení cen a více práce

 

 

V realizaci domků od naší firmy lze dohodnout jakoukoliv rozpracovanost provedení domků až po úplnou stavbu na klíč k nastěhování a to v pevně stanovených cenách dle rozpočtu.Při výstavbě mimo region naší firmy, to je ve větší vzdálenosti stavby jak 30 km od sídla firmy – od Děčína, se provádí individuelní kalkulace pro pokrytí zvýšených nákladů při výstavbě mimo působnost firmy. Toto navýšení je pak zapracováno do konečné ceny prací a to podle celkového rozsahu provedení na základě uzavřené smlouvy o provedení díla.Rovněž lze i při samotné realizaci po dohodě provádět i další práce , které nebyly součástí smlouvy a to jako více práce.V případě kdy si stavebník zajistí vlastní realizaci prací na rodinném domku sám na vlastní náklady a to i těch které jsou součástí smlouvy, naše firma pak tyto práce neúčtuje a tím se cena stavby snižuje.

 
 

» nahoru

 
 

Přejeme Vám dobrý výběr z naší nabídky provedení rodinných domků Varianta M a to jak projektů, tak i následné realizaci celé stavby, či stavebnice.

 
     

Kontakt

 

R O D I N N É   D O M Y

Varianty M1
Varianty M2
Varianty M3
Varianty M4
Varianty M5
Varianty M6
Varianty M7
Varianty M8
Varianty M9
Varianty M10
Varianty M11
Varianty M12
Varianty M13
Varianty M14
Varianty M15
Varianty M16
Varianty M17
Varianty M18
Přízemní domy
Dřevostavby
Tel.:   +420/412 547376
Mob.: +420/724 148594
 

Úvod-materiál | Kontakt | Firma | Pracovní místa | Mapa stránek | Aktuality a informace