S T A V E B  N Í   F I R M A    MAREK  D.M.  DĚČÍN

Domů

Rodinné domy

Stavebnice

Stavební systém

Nabídky a realizace

Foto galerie

Ceník

 

Nacházíte se :         Domů / Stavebnice

Domů
Rodinné domy
Stavebnice
Stavební systém
Nabídky a realizace
Foto galerie
Ceník

 

Dřevostavby
Projekční činnost
Firma
Stavební výstavy
Pracovní místa

NABÍDKY A REALIZACE

   
 

»   Dodávka dílů pro stavebnicovou výstavbu rodinných domů 

 

»   Dodací podmínky a platby

 

»   Obsah dodávky stavebnice

 

»   Poradenství k výstavbě

 
 
 

Dodávka dílů pro stavebnicovou výstavbu rodinných domů 

 

 

Dodávka dílů rodinných domků ve formě stavebnice je určena  pro stavebníky, kteří si hodlají postavit  rodinný domek svépomocí.

 

 

Dodávka je provedena na základě sepsané smlouvy o provedení dodávky dílů pro stavbu rodinného domku a to na základě předložené projektové dokumentace, podle které se dodávka zpracuje.

 
 

Dokumentaci stavby dodáváme jako samostatnou část a to v provedení jako kompletní prováděcí dokumentaci vybraného, či upraveného typu RD námi nabízeného a případně lze převzít dokumentaci již zpracovanou od zákazníka, kterou pouze upravujeme na námi dodávanou technologii stavby rodinného domku.

 

» nahoru

 

Dodací podmínky a platby

 

 

Po zaplacení zálohy při podpisu smlouvy nebo případně zaplacením na náš účet, ve výši minimálně 80 % ceny celé dodávky (lze dohodnout i jiné plnění-rozdělení dodávky do etap  apod.)  se do 14 dnů provede montážní dokumentace a následně dodávka první části tvárnic a to do 3 až 4 dnů po zaplacení zálohy a rovněž tak pak následná základní montáž zdiva. Následně pak zhruba max. do 50ti dnů jsou dodány zbylé díly celé dodávky. Další základní montáž se provádí po kompletním dodání celé dodávky a po kompletním vyzdění nosných prvků zdiva TSZ a po provedení stropů stavebníkem svépomocí a to montáž krovu – uložení nosných pozednic a vazných trámů a osazení min. jedné sekce krokví , max. dvou sekcí krokví (2-4 ks krokví) vše na výzvu stavebníka.

 
 

Poslední část ceny se doplatí při konečném převzetí dodávky a po provedení jednotlivých základních montáží.

 

» nahoru

 

Obsah dodávky stavebnice

 

 

Dodávka obsahuje veškeré prvky nosných konstrukcí stavby, jako jsou tvárnice pro montáž zdiva, překladové dílce a ztuž.věnců,výztuže,stropní díly fošnového stropu (řezivo-fošny a bednění včetně spoj.materiálů) a kompletní díly krovu. V ceně stavebnice není zahrnuta doprava dílů k zákazníkovi. Dopravu hradí a případně i zajišťuje odběratel.

 

Dopravu hradí a případně i zajišťuje odběratel.

 

Další díly pro dostavbu rodinného domku, jako zárubně, schody, okna, dveře, izolační materiály,sanitární materiály apod. nejsou součástí dodávky.

 
 

Ke každé dodávce je dodána montážní dokumentace pro stavbu nosných zdí, dále stropů a krovu.

 
 

Součástí je i základní montáž zdiva (založení první vrstvy tvárnic) a následná základní montáž krovu, která obsahuje uložení nosných pozednic a vazných trámů a osazení min. jedné sekce krokví, max. dvou sekcí krokví (2-4 ks krokví).

 
  základní montáž zdiva   základní montáž krovu  
     

» nahoru

 

Poradenství k výstavbě

 

 

Jinak zajišťujeme i poradenskou službu při výstavbě RD a můžeme zajistit i základní vytyčení stavby a založení objektu. Tyto práce pak účtujeme samostatně dle skutečně provedené činnosti na staveništi zákazníka a to ale jen  v případě dodávky stavebnice.

 
 

» nahoru

 

Kontakt

 

R O D I N N É   D O M Y

Varianty M1
Varianty M2
Varianty M3
Varianty M4
Varianty M5
Varianty M6
Varianty M7
Varianty M8
Varianty M9
Varianty M10
Varianty M11
Varianty M12
Varianty M13
Varianty M14
Varianty M15
Varianty M16
Varianty M17
Varianty M18
Přízemní domy
Dřevostavby

Tel.:   +420/412 547376
Mob.: +420/724 148594
 

Úvod-materiál | Kontakt | Firma | Pracovní místa | Mapa stránek | Aktuality a informace