S T A V E B  N Í   F I R M A    MAREK  D.M.  DĚČÍN

Domů

Rodinné domy

Stavebnice

Stavební systém

Nabídky a realizace

Foto galerie

Ceník

 

Nacházíte se :         Domů / Stavební systém

Domů
Rodinné domy
Stavebnice
Stavební systém
Nabídky a realizace
Foto galerie
Ceník

 

Dřevostavby
Projekční činnost
Firma
Stavební výstavy
Pracovní místa

NABÍDKY A REALIZACE

 
  »   Stavební systém a konstrukce  
  »   Základní konstrukce a vybavení rodinných domů  
  »   Nízko energetické provedení rodinných domů  
  »   Technické údaje TSZ  
 

 

Stavební systém a konstrukce

 
 

Základními stavebními prvky jsou tvárnice suchého zdění - TSZ, které umožňují výstavbu libovolně členitých objektů při dodržení modulu 300 mm ( veškeré délkové rozměry zdiva z TSZ musí být v násobku 300 mm ).Postup stavění je jednoduchý. Skládá se z usazování tvárnic na sebe, na sucho, na vazbu. Usazované tvárnice jsou proti sobě vedeny zámky na spodní ložné ploše. Z tvárnic TSZ 2-60 se staví naddveřní a nadokenní překlady a věnce. Ostatní prvky dodávky stavebnice jsou dřevěné fošnové stropy a dřevěný krov, rovněž upravených pro jednoduchou montáž.

 
 

Tato technologie umožňuje :

 
    •   Rychlou montáž svislých konstrukcí  
    •   Menší náročnost na kvalifikovanou zednickou pomoc  
    •   Velká produktivita práce při montáži  
    •   Příznivé ekonomické ukazatele (úspora cementu, vápna, písku, energie)  
    •   Výstavba při nepříznivých klimatických podmínkách  
    •   Bez nároku na těžké staveništní mechanismy  
 

Při použití těchto tvárnice (TSZ) se nepoužívá malta ani beton pro zálivku, ta se neprovádí. Tvárnice se sesazují pouze na sucho na sebe  a na vazbu do zámků na tvárnicích. První uložená vrstva tvárnic je provedena do betonové malty a poslední vrstva je osazena drážkovými tvárnicemi pro montáž výztuže železobetonového věnce, který se zabetonuje do takto připravených tvárnic a vytváří ztužující prvek stavby pro další montáž stropů a krovů. Pokud je nad věncem uložena pozednice krovu, musí se do žel.bet věnce vložit kotevní ocel.pás. pro uchycení pozednice. Tvárnice jsou vyráběny v přesných rozměrech a tak při kvalitní montáži postačí provádět jen tenké natahované štukové omítky. Otvory v tvárnicích mohou sloužit pro montáž potrubí kanalizačních a vodovodních stoupaček a i pro tažení kabelů elektroinstalací.

 
 

Montáž fošnového stropu je velmi jednoduchá, kdy se nosné fošny usadí na žel.bet.věnec a obezdí se a přibije se dřevěný záklop. Rovněž montáž krovu je jednoduchá, kdy na usazené a ukotvené trámy pozednic a pomocných trámků vaznic se usadí připravené krokve, které se přibijí k trámům a stáhnou se kleštinami. Pak se provede bednění střechy, případně se přibijí latě pro krytinu.

 
 

Takto lze sestavit celou hrubou stavbu během 7 až 14 dní dle velikosti stavby. Například nosné zdivo přízemí pro typ M3, lze sestavit na usazenou první vrstvu tvárnic během max. dvou dnů. Rovněž tak i ostatní konstrukce hrubé stavby lze takto jednoduše a rychle realizovat.

 
 

Při výstavbě pomocí stavebnice :

 
 

Základní podmínkou pro zcela amatérské ukládání tvárnic na sebe, na sucho, je přesné uložení první vrstvy tvárnic TSZ. Aby takové založení stavby bylo zaručeno a aby stavebník dále ukládal tvárnice do zdiva s pocitem jistoty a bezpečí, nabízíme Vám dodávku stavebnice hrubé stavby z tvárnic TSZ, včetně provedení montáže základní vrstvy tvárnic a zaškolení pro další postup při montáži. To platí i dále pro montáž dřevěného fošnového stropu a krovu. Veškeré práce postačí provádět dva pracovníci a to včetně montáže krovů, které jsou rovněž z jednotlivých prvků krovu montovaných šroubovými spoji.

 
 

Podrobnosti na stránce - Stavebnice

 

» nahoru

 
 

Základní konstrukce a vybavení rodinných domů

 
 

Konstrukce :

 
   

•  

Základy a základová deska z betonu s izolací varnou lepenkou

 
   

•  

Zdivo technologií TSZ  (technologie suchého zdění)  
   

•  

Izolace venkovních stěn fasádním polystyrenem tl. 60mm, střechy skelnou rohoží tl. 160 mm

 
   

•  

Příčky zděné z příčkových tvárnic a v podkroví sádrokartonové se skelnou izolací

 
   

•  

Fasáda hladká s probarvenou ušlechtěnou omítkou v jednom odstínu

 
   

•  

Vnitřní omítky tenkovrstvé

 
   

•  

Stropy fošnové s podhledy ze sádrokartonu s  izolací

 
   

•  

Krov klasický dřevěný trámový

 
   

•  

Krytina z  asfaltového šindele a klempířské prvky z titanzinkových plechů

 
   

•  

Okna plastová s vakuovým dvojsklem

 
   

•  

Dveře dřevěné do ocelových vlysových zárubní

 
 

Vybavení :

 
   

•  

Kompletní sociální zařízení v bílé barvě s boilerem 160 l

 
   

•  

Příprava rozvodů pro kuchyň včetně dřezové baterie (bez dodání kuchyňské linky a sporáku a případného dalšího vybavení kuchyně)

 
   

•  

Schody dřevěné

 
   

•  

Podlahové krytiny – linoleum v ceně do 260,-Kč/m2

 
   

•  

Obklady jen v koupelně do výšky 180 cm a v ceně do 260,-Kč/m2

 
   

•  

Základní provedení elektroinstalace s  přístrojovým rozvaděčem, bez dodání svítidel, jen   příprava pro osazení  
   

•  

Ústřední topení klasické s tělesy zavěšených na stěnách typu LIKOV, s kotlem dle přání    zákazníka  nebo  instalace  přímotopných  akumulačních    těles MIRAVA.  V případě     kotle na tuhá paliva,  či  pro  instalaci  kamen,  se   provádí komín typu SCHIEDEL  
   

•  

Malby bílé  
       

» nahoru

 
 

Nízko energetické provedení rodinných domů

 
 

Nabízíme úpravu stěn pro lepší tepelné vlastnosti izolací stěn tak, aby tepelný odpor byl zvýšen na hodnotu blížící se koeficientu R 5,0 i více. Tím se docílí mnohem vyšších tepelných úspor při vytápění domů. Tepelná izolace v místě všech obvodových  stěn bude v celé výšce stěn provedena jako dvojitá a to s použitím kombinace skelných rohoží uzavřených pod deskami OSB, nebo dvojitou vrstvou izolace vytvořené z polystyrénových desek pod deskami OSB a izolací polystyrenem nalepeného na deskách OSB pod fasádní úpravu. Dále je pak provedena fasádní úprava jako u původního provedení domků. Další úprava je na všech vnitřních stěnách a to s použitím sádrokartonových desek místo klasických omítek. Ostatní provedení izolací zůstane beze změn ale s tím, že veškeré další izolace stropů i krovu budou zesíleny a to buď silnější vrstvou skelných rohoží a nebo s doplněním o další vrstvu z polystyrénových desek.

 
 

Těmito úpravami se docilují hodnoty koeficientu prostupu tepla R u stěn na 4,9 při použití skelných rohoží a polystyrenu , nebo na 6,1 při použití pouze několika vrstev polystyrénových desek a u stropů na 4,7 případně na 6,3  při doplnění polystyrenem a u střechy  na hodnotu 4,4  a nebo na hodnotu 6,2 při doplnění polystyrenem.

 
 

Tyto úpravy sice zvyšují cenu stavby zhruba o 100-150 tisíc Kč podle velikosti domu, ale při tom dochází k úspoře na vytápění až o 50% ročně, což je při elektrickém nebo plynovém vytápění snížení nákladů o 20-40 tisíc Kč ročně. Návratnost těchto úprav je pak maximálně do 4-5ti let.

 
 

Při tomto provedení se zároveň zkracuje doba výstavby až o jeden měsíc, protože se neprovádí klasické omítky a odpadají další mokré procesy konstrukce stavby a tím i zároveň nedochází k následnému vysychání stavby – vlhkosti z omítek. Rovněž se zjednodušují veškeré instalace v domě, protože se provádí přímo na povrch stěn a nemusí se žádné instalace zasekávat do zdiva.

 

» nahoru

 
 

Technické údaje TSZ

 
  •  Rozměry tvárnic :  
        tvárnice celá

TSZ  1-60/4

600x300x150 mm

 
        tvárnice poloviční

TSZ 1-30/4

300x300x150 mm

 
        tvárnice s drážkou

TSZ 2-60/4

600x300x150 mm

 
        tvárnice úhlová

TSZ 5-60/4

   
 

              

 
Pozn.:
Tvárnice s drážkou se používá pro stavbu věnců a překladů tvárnice úhlová se používá při stavbě tupých  uhlů nebo jako dekorační prvek
     
•  Pevnost tvárnic :

Základní pevnost je 4 MPa.

  •  Tepelně technické vlastnosti :  

Zdivo z TSZ s prázdnými dutinami  R=0,725 m2.KW-1

Zdivo z TSZ se zateplením polystyrenu tl. 50 mm  R=2,8 m2.KW-1 a při tl. 70 mm R=3,6  nebo při použití obezdívky  z tvárnic  Ytong  tl.75 mm a polystyrenem tl. 50 mm je R=3,2 m2.KW-1 a při tl. polystyrenu 70 mm R=4,1.

     
  •  Nasákavost :  
 

24 %.

 
     
  •  Mrazuvzdornost :  
 

Odzkoušené dle ČSN 723 3182 a ČSN 72 2605.

 
 

Vyhovující

 
     
  •  Požární odolnost :  
 

Je větší než 180 minut.

 
     
  •  Ekologické hledisko :   
 

Tvárnice suchého zdění - TSZ  vyhovují hlediskům bezpečnosti a ochrany zdraví  podle „Podmínek k schvalování“ platných od 15.5.1994

 
     
  •  Certifikováno :  
 

Certifikát výrobku č. 050-016695, vydal TZÚS Praha s.p., autorizovaná osoba pobočka Předměřice n.L., dne 31.1.2008

 
     
  •  Vyráběno podle :  
 

PN 00 01 GEMEC - UNION, a.s., divize Žacléř, dne 1.7. 2000

 
 

» nahoru

 

Kontakt

 

R O D I N N É   D O M Y

Varianty M1
Varianty M2
Varianty M3
Varianty M4
Varianty M5
Varianty M6
Varianty M7
Varianty M8
Varianty M9
Varianty M10
Varianty M11
Varianty M12
Varianty M13
Varianty M14
Varianty M15
Varianty M16
Varianty M17
Varianty M18
Přízemní domy
Dřevostavby

Tel.:   +420/412 547376
Mob.: +420/724 148594
 

Úvod-materiál | Kontakt | Firma | Pracovní místa | Mapa stránek | Aktuality a informace